Administratorem niniejszej strony (zwaną dalej “Stroną Internetową”) oraz danych osobowych na niej przetwarzanych jest Marta Kozłowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KAPPA STYLE (adres: ul Zofii Nałkowskiej 4b/25, 80-286 Gdańsk), NIP: 9570815258, REGON: 220009338.

Ten dokument ma na celu przedstawić Ci jak Administrator przetwarza Twoje dane podczas przeglądania przez Ciebie Strony Internetowej. Zachęcamy Cię do zapoznania się z poniższą treścią przed rozpoczęciem przeglądania Strony Internetowej.

Poprzez “RODO” rozumie się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zasady przetwarzania danych osobowych

Poniżej znajdziesz cele, dla których przetwarzane są dane osobowe w ramach niniejszej Strony Internetowej. Każdy z punktów opisuje jakie dane są przetwarzane, przez jaki czas, co jest podstawą przetwarzania oraz inne wymagane prawem informacje dla każdego z celów.

Korzystanie ze Strony Internetowej

Połączenie z naszą Stroną Internetową spowoduje przesłanie z przeglądarki danych niezbędnych do jej uruchomienia. Są to takie informacje jak adres IP, rodzaj przeglądarki, której używasz, czy przeglądane treści. Administrator nie będzie używał tych danych w celu identyfikacji żadnej osoby, jednakże informacje te mogą być traktowane jako dane osobowe.

Informacje te są wykorzystywane w celu umożliwienia korzystania Ci ze Strony Internetowej, tj. w celu świadczenia Ci usług drogą elektroniczną. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas, w którym korzystasz ze Strony Internetowej.

Twoje dane uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Podanie danych jest wymogiem umownym i jest niezbędne do korzystania ze Strony Internetowej. Ich niepodanie spowoduje niemożliwość połączenia się ze stroną.

Pliki cookie

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę Strony Internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Rozróżniamy dwa rodzaje plików cookies – sesyjne oraz stałe. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – potem są automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Na naszej Stronie Internetowej używamy następujące kategorie plików cookie:

Pliki cookie niezbędne do funkcjonowania strony – te pliki cookie są konieczne do prawidłowego funkcjonowania strony,
Pliki cookie do analizy strony i ruchów użytkownika – te pliki cookie służą do zbierania danych o tym jak korzystasz ze Strony Internetowej,
Pliki cookie do personalizacji treści – te pliki cookie pomagają dopasować treść pokazywanej Strony Internetowej do Twoich preferencji
Pliki cookie marketingowe – te pliki cookie pomagają nam dostosować reklamy do Ciebie.

Jeżeli nie chcesz, by Strona Internetowa zbierała którychś plików cookie, prosimy o dostosowanie swojej przeglądarki poprzez zmianę jej ustawień. Instrukcję możesz znaleźć pod poniższymi linkami:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DAndroid

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Safari:
https://www.apple.com/pl/legal/privacy/pl/cookies/

Opera:
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/wy%C5%9Bwietlanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-a7d95376-f2cd-8e4a-25dc-1de753474879

Personalizacja oraz ulepszanie Strony Internetowej

Niektóre informacje uzyskane od Ciebie możemy wykorzystać, aby dopasowywać przedstawiane Ci oferty oraz udoskonalać Stronę Internetową.

Podstawą przetwarzania w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na woli polepszenia oferowanych usług i optymalizacji prowadzonej działalności.

Używane w tym celu dane uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Podanie tych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie spowoduje brak personalizacji Strony Internetowej.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez 5 lat od dnia ich uzyskania.

Bezpieczeństwo Strony Internetowej i obsługa techniczna

Twoje dane możemy również przetwarzać w celu zapewnienia bezpieczeństwa Strony Internetowej i jej obsługi technicznej.

Podstawą przetwarzania w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdyż jako Administrator chcemy, aby Strona Internetowa działała sprawnie i bez zakłóceń.

Dane uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Jeśli zwracasz się do nas z prośbą o pomoc techniczną, podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, jeżeli taką pomoc chcesz uzyskać. W pewnych przypadkach jednak, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Strony Internetowej, możemy być zmuszeni przetwarzać Twoje dane osobowe. W takim przypadku podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, gdyż bez podania tych danych nie jesteśmy w stanie udostępnić Ci funkcjonalności Strony Internetowej.

Dane będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do udzielenia Ci pomocy technicznej lub przez czas niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwie Strony Internetowej.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Twoje dane mogą być częściowo przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym ulegać profilowaniu poprzez wyświetlanie Ci spersonalizowanych reklam. Takie przetwarzanie nie wywołuje jednak wobec żadnych skutków prawnych wobec Ciebie.

Przekazywanie danych osobowych

Podmioty oferujące wsparcie techniczne Strony Internetowej

Twoje dane możemy przekazywać podmiotom obsługującym Stronę Internetową pod kątem technicznym. W takim przypadku zobowiązujemy się wybrać tylko takie podmioty, które gwarantują odpowiednie poziomy bezpieczeństwa danych osobowych oraz zawarcie niezbędnych umów wymaganych prawem.

Organy i instytucje państwowe

Możemy być zobligowani prawnie do udostępnienia Twoich danych organom i instytucjom państwowym.

Twoje prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, masz:
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo do usunięcia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
prawo do uzyskania informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Aby zrealizować którekolwiek z wyżej wskazanych praw, prosimy o wysłanie listu na adres: Paczkomat inpost GDY06M Al.Zwycięstwa 222, 81-540 Gdynia, Polska lub wiadomości elektronicznej na adres: infoantaba@gmail.com.

Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została sporządzona dnia 19.02.2023 r. Zastrzegamy możliwość jej zmiany w przyszłości bez konsultacji z użytkownikami niniejszej Strony Internetowej.